Τεχνικός Έλεγχος

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).

Σας ενημερώνουμε ότι το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Σ&Π Σταματιάδη συμμετέχει στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου ψεκαστικών λειτουργώντας , ως κινητή μονάδα ελέγχου  ψεκαστικών.
Για την καλύτερη προετοιμασία και εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο 2521020800 προκειμένου να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την νομοθεσία και κυρίως για το πώς πρέπει να προετοιμάσετε το ψεκαστικό σας μηχάνημα για τον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται στο χώρο σας έπειτα από ραντεβού.