Τεχνικός Έλεγχος

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δεν χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού για το επιβατικό Ι.Χ ή την μοτοσυκλέτα σας, έρχεστε όποια στιγμή της ημέρας σας βολεύει! Ραντεβού κλείνουν μόνο οδηγοί/ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων τηλεφωνικά στο 25210.20800

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ:
Επιβατικο Ι.Χ. – Μικρό Φορτηγό έως 3,5 τόνους – Μοτοσυκλέτα
Την άδεια κυκλοφορίας
Το προηγούμενο χαρτί ΚΤΕΟ (εφόσον έχει επανελεγχθεί)
Την παλιά Κάρτα Καυσαερίων για ακύρωση και ανανέωση της
Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζων το όχημα
Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας της Υγραεριοκίνησης από τον εγκαταστάτη μηχανικό (ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ)

Για ειδικές κατηγορίες θα χρειαστείτε επιπλέον

ΤΑΞΙ Δ.Χ.
Βεβαίωση Η.Α.Σ. (Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος)
Πιστοποιητικό για το CB (σε περίπτωση Ραδιοταξί)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Άδεια Λειτουργείας Σχολής Οδηγών

Όχημα προερχόμενο από το εξωτερικό με σκοπό την έκδοση ελληνικής άδειας
Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (από το τελωνείο)
Ξένη άδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα κατόχου στον οποίο θα εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας
Καταστατικό εταιρείας και ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου σε περίπτωση επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζων το όχημα

Έλεγχος υγραεριοκίνησης
Άδεια κυκλοφορίας
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (χαρτί ΚΤΕΟ) σε ισχή
Ταυτότητα κατόχου της άδειας κυκλοφορίας (όσοι κάτοχοι τόσες ταυτότητες)
Καταστατικό εταιρείας και ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου σε περίπτωση επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζων το όχημα
Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη από τον εγκαταστάτη μηχανικό
Αποδείξεις αγοράς εξαρτημάτων και παροχής υπηρεσιών από τον εγκαταστάτη μηχανικό.

Βαρέα οχήματα ( Φορτηγά, Καρότσες, Συρμοί, Λεωφορεία, Βυτιοφόρα κλπ )
Την άδεια κυκλοφορίας
Το προηγούμενο χαρτί ΚΤΕΟ
Βεβαίωση Ταχογράφου σε ισχή
Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας/Κόφτη (εκτός αν αναγράφεται στην άδεια)
Την παλιά Κάρτα Καυσαερίων για ακύρωση και ανανέωση της
Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης του προσκομίζων το όχημα
Βεβαίωση πυροσβεστήρων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)

Τα βυτιοφόρα οχήματα θα χρειαστούν επιπλέον:

Βυτία διανομής έως 8 τόνους
Βεβαίωση πυροσβεστήρων
Φύλλα δοκιμών
Δήλωση συμμόρφωσης για τις τρίοδες βάνες
Πιστοποιητικό ADR

Βυτία πάνω από 8 τόνους
Βεβαίωση Η.Α.Σ. (Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος)
Βεβαίωση πυροσβεστήρων
Φύλλα δοκιμών
Πιστοποιητικό ADR

Έλεγχος ABS σε βαρέα οχήματα
Την άδεια κυκλοφορίας
Το χαρτί ΚΤΕΟ σε ισχύ
Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης, εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργείου
Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας, από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή
Πρωτότυπο Τιμολόγιο Αγοράς εξαρτημάτων ABS και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών