Τεχνικός Έλεγχος

ΈΛΕΓΧΟΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Η κάρτα καυσαερίων εκδίδεται ανά έτος για όλα τα οχήματα εκτός των μοτοσυκλετών. Στην περίπτωση που η ανανέωση της κάρτας καυσαερίων συμπίπτει με τον έλεγχο κτεο τότε δεν εκδίδεται ξεχωριστή κάρτα καυσαερίων αλλά αυτή ενσωματώνεται στο χαρτί του κτεο και ισχύει για ένα έτος βάσει του ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010.