Άρσης ακινησίας

Τα οχήματα οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, εφόσον γίνει η άρση της ακινησίας εντός 15 ημερών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγετε το πρόστιμο υπέρ δημοσίου είναι η κατάθεση των πινακίδων να έχει γίνει εντός της τότε ισχύς του ΚΤΕΟ σας.

Αν θέλετε να κάνετε άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας) και να πάρετε πίσω τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
– Βεβαίωση ακινησίας οχήματος (βεβαιωση οταν κατατεθηκε η αιτηση ακινησιας από τη ΔΟΥ )
και να τα υποβάλετε στην αρμόδια ΔΟΥ, εκεί δηλαδή που καταθέσατε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας.

Προυποθέσεις για την άρση ακινησίας:
Ο κάτοχος του οχήματος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας, με την προμήθεια του ειδικού σήματος, καθόσον δεν αίρεται η ακινησία εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση ακινησιας . Στην περίπτωση που η ακινησία έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιείται η άρση, και το όχημα παρέμεινε σε ακινησία για όλο το έτος, το ειδικό σήμα χορηγείται χωρίς πρόστιμο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός από την άδεια κυκλοφορίας, είναι το τελευταίο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, η Βεβαίωση ακινησίας και τα τέλη κυκλοφορίας μετά την άρση ακινησίας.